TEL 0226 42 13 13
Of mail ons!
Touringcar huren
Vraag offerte aan

Taxi van Diepen PRIVACYVERKLARING

Taxi & Touringcarbedrijf van Diepen, gevestigd aan Rijdersstraat 20, 1735 GD ‘t VELD is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) treedt 25 mei 2018 inwerking. Vanzelfsprekend streven wij ernaar om de nieuwe regels zo goed mogelijk te implementeren. Ondersta ande verklaring is onderdeel van de nieuwe wetgeving.

Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• NAW gegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Betalingsgegevens;

• IP-adres

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze chauffeurs over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden indien van toepassing:
Algemene gegevens: Tijdens de website aanvraag vult u uw naam, e-mail adres, telefoonnummer postcode en woonplaats in. Deze gegevens gebruiken wij om uw aanvraag te kunnen verwerken.

Uw e-mailadres: Uw e-mailadres gebruiken wij om u te informeren over uw aanvraag.

Uw telefoonnummer: Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen als er vragen of onduidelijkheden zijn over uw aanvraag/order.

Betaalgegevens:  Wanneer de betaling is verricht worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw aanvraag/order te kunnen koppelen.

Uw IP-adres: Wanneer u een aanvraag plaatst dan wordt uw IP-adres opgeslagen, dit om fraude te voorkomen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Aanvragen via website en e-mail worden maximaal 2 jaar bewaard. Wij hanteren een fiscaal bewaartermijn van 10 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Taxi & Touringcarbedrijf van Diepen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@taxivandiepen.nl

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt ui toefenen. Zo heeft u recht op inzage, wijzigen en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens voor de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt een verzoek aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@taxivandiepen.nl Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen uw verzoek, vragen en klachten per e-mail beantwoorden en/of te verwerken. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Au toriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Privacy information

Taxi & Touringcarbedrijf van Diepen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt beh andeld. Taxi & Touringcarbedrijf van Diepen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het planning, realisatie en verwerking van het vervoer.

Taxi & Touringcarbedrijf van Diepen  gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om informatie over uw gebruikersaccount mede te delen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Taxi & Touringcarbedrijf van Diepen verkoopt uw gegevens niet. Taxi & Touringcarbedrijf van Diepen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het planning, realisatie en verwerking van het vervoer. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bel ons